Телефонски нарачки - достава преку карго

Невалиден e-mail.

Заштита на податоците

Кои сме ние?

Ние сме друштво Ахема д.о.о со ЕДБ 4030002463696, Скопје Македонија, ул. Загребска 28.б (Полео), и за потребите на оваа Политика на приватност и колачина (Политика) и применливите права за заштита на личните податоци (вклучувајки, но не се ограничуваме на Општата одредба за заштита на податоците) ние се сметаме како Уредувачи на податоците. Во оваа Политика Полео се нарекува и “Поллео”

Вовед

Оваа политика на приватност подлежи на секојдневни промени. Сите измени кои би ги направиле, ќе ви бидат достапни Вас, како наши корисници. За сите промени, измени  и дополнувања ќе бидете известени и преку е-маил (доколку е тоа возможно),  или ќе бидете известени на друг соодветен  начин. Целта на овој документ е да ви објасниме што точно ние правиме со вашите лични податоци. Во овој документ опширно е објаснет начинот на кој ние ги собираме, користиме и обработуваме вашите лични податоци, однонсо на кој начин ние ја исполнуваме нашата законска обврска спрема Вас.

Вашата приватност ни е важна и се грижиме за Вашата сигурност и заштита на Вашите права.

Податоци кои ги собираме од вас

Од вас ги собираме само оние податоци кои ни овозможуваат непречена работа на нашата веб страна и кои би ви пружиле најдобро искуство на истата.

Општо разликуваме неколку лични податоци:

a-            Лични податоци кои вие ни ги давате

b-            Лични податоци кои ги собираме автоматски

c-            Лични податоци кои ги собираме од друг извор

Лични податоци кои вие ни ги давате

Овие се тие податоци кои ни ги давате кога се регистрирате на нашата веб страна, кога притиснувате барање за нашиот newsletter или кога го нарачувате нашиот производ -  во сите овие случаеви пополнувате одредени полиња или кликате на одредено копче и со тоа нас ни ги давате вашите лични податоци. Вашите лични податоци ги собираме и по пат на анкети, кога ја контактирате нашата служба  за корисници, кога учествувате во некоја наградна игра или натпревар кој ние го организираме.Исто така можно е да ги собереме вашите лични податоци и кога ни барате повратни информации од некој производ или кога поднесувате приговор за некој производ.  За да ги собереме сите овие податоци, пред се бараме Ваша дозвола и согласност. Причината што ги бараме овие податоци од Вас е за да можеме соодветно да одговориме на Вашите приговори ( доколку ги имате во врска со некој производ) .

Лични податоци кои ги собираме автоматски

Постојат и лични податоци кои ги собираме автоматски, а тоа се податоците кои ги забележуваме кога ја користите нашата веб страна или нашите услуги.Кога и да ја користите нашата веб страница или кога читате некој наш е-маил одредени иформации (кои не се нужно лични податоци), се креираат и автоматски се собираат. Пример:

•             Колачиња е информација превземена од вашиот компјутер од страна на веб страницата која ја посетувате. Колачињата обично ги собираат вашите податоци, прилагодувањата за веб станицата како што се преферираниот јазик или адреса. Подоцна кога повторно ќе ја отворите истата веб страна интернет пребарувачот ги испраќа назад колачињата кои припаѓаат на таа страница. Со ова се овозможува страницата да ги прикажува информациите прилагодени според вашите потреби. Колачињата може да складираат широк појас на информации вклучувајки ги и и личните инфомации ( Како вашето име или е-маил адреса). Сепак, оваа информација може да биде зачувана единствено ако тоа Вие го дозволите, односно веб страницата не може да добие пристап кон информациите за кои вие не сте им дозволиле пристап. Зададените активности кон зачувување и испраќање на колачиња не се видливи. Повеќе за колачињата може да видете подоле во оваа Политика.

 

Покрај колачињата, можеме  да видиме и информации за видот на уредот што го користите за пристап до нашата веб-страница, вклучително и кој специфичен уред користите, кој оперативен систем го користите, кои се неговите поставки и, на пример, зошто веб-страницата е срушена ' На пример, може да се прикажат различни информации во зависност од тоа дали користите компјутер или Mac, уред со iOS или уред со Android.

Кога ги посетувате нашите продажни места, генерално треба да знаете дека, од безбедносни причини, некои од нив може да бидат под видео надзор. Таквиот видео надзор може да ве снима за време на вашата посета на нашата филијала. Ние собираме такви податоци за да постигнеме легитимен интерес, а за целите на оваа политика ги сметаме истите како лични податоци што ги собираме автоматски.

Лични податоци што ги собираме од друг извор

Конечно, можно е да добиеме лични информации за Вас и од друг извор. На пример, можно е да добиеме информации за вас преку „социјални мрежи“, во случај да ја „сакате“ нашата страница на Фејсбук или да започнете да нè следите на друга „социјална мрежа“. Тогаш е можно дека ќе добиеме лични податоци за вас преку овие страници и ќе ги користиме единствено заради постигнување легитимен интерес, а за целите на оваа политика ги сметаме истите лични податоци што ги добиваме од друг извор .

Безбедност на лични податоци

Личните информации разменети помеѓу Вас и нас преку нашата веб-страница се пренесуваат преку врвни врски. Сите користени ИТ системи се заштитени од неовластен пристап до безбедносните системи, а вработените се посветени на доверливоста на податоците. Сепак, Polleo Adria d.o.o. нема никакво влијание врз преносот на податоци преку Интернет и затоа не може да исклучи злоупотреба на пристап на трета страна. Пренесените податоци се чуваат за понатамошна обработка.

Како ги користиме вашите лични информации

Ние ги користиме вашите лични податоци соодветно во ситуации кога е потребна обработка на вашите лични податоци, на пример:

• да се обезбеди најбрза и најточна испорака на вашата нарачка;

• да го следиме исполнувањето на вашата нарачка и да ги елиминираме тешкотиите што можат да се појават при испорачување на вашата нарачка;

• за да можеме да го замениме производот (доколку е неисправен) или на друг начин да ви искомпензираме;

• да Ви понудиме производи и/или услуги под поволни услови, или за кои веруваме дека се соодветни за вас;

• да ве информираме за нашите маркетинг активности и / или истражување на пазарот;

Со кого ги споделуваме информации за вас?

Кога е потребно, ние ќе ги споделиме личните информации за вас со следниве категории на приматели:

• Соработници во Полео Спорт  и неговите филијали, вклучително и кога тоа се бара во прекуграничните  филијали на Полео Спорт;

• Трети страни кои имаат информации за вашите финансии, како што се финансиски или кредитни институции;

• Јавните правни лица, кога постапуваме со добра волја, имаме причина да веруваме дека е потребно да се постапува во согласност со законските обврски;

• Други даватели на услуги кои обезбедуваат одредена услуга во наше име (на пример, услуги за испорака), или евентуално трети даватели на ИТ услуги со кои склучуваме соодветни договори за обработка на лични податоци (или постојат други соодветни механизми).

Вашите права

Една од основните цели на Општата регулатива за заштита на податоците е да ги заштити и дефинира правата на поединците во врска со заштитата на приватноста. Дури и ако веќе обработиме одредени ваши лични податоци, вие остварувате одредени права.

За да ги искористите овие права, контактирајте не. Ние ќе постапиме по Вашето барање без одложување. Имајте во предвид дека  водиме евиденција за примените барања за да можеме да постапиме по нив.

Според Општата регулатива за заштита на податоците, ги имате следниве права:

Право на приговор

Ова право Ви дозволува да се спротивставите на обработката на Вашите лични податоци, во оние случаи кога ги обработуваме Вашите лични податоци врз една од следниве законски основи:

• затоа што обработката на лични податоци е од наш легитимен интерес;

• да се изврши договорна обврска; или

• за научни, истражувачки, маркетинг или статистички цели.

Во овие околности, најчесто ќе биде применлива обработка на вашите лични податоци врз основа на легитимен интерес. Ако не успееме да Ви докажеме дека имаме доверлива  и легитимна основа за обработка на вашите лични истите, ќе престанеме да ги обработуваме.

Право на повлекување согласност

Во случаи кога имаме добиено Ваша согласност за одредени активности, вие сте овластени да ја повлечете Вашата согласност во било кое време и ќе престанеме да ги користиме вашите лични податоци за оваа намена.  Доколку  веруваме дека постои алтернативна правна основа за понатамошна обработка на вашите лични податоци, во тој случај ќе ве известиме.

Право на пристап

Во секое време, овластени сте да побарате копија од информациите што ги чуваме за вас, како и да побарате да ги измениме, ажурираме или избришеме истите. Можеби ќе побараме од вас дополнителни информации во врска со Вашето барање. Ако Ви овозможиме увид во информациите што ги чуваме за вас, ќе го сториме тоа бесплатно, секако доколку  обработката на барањето не е „очигледно неоснована или прекумерна“. Во случај да побарате дополнителни копии од оваа информација од нас, може да наплатиме пропорционална административна такса. Вашето барање може да биде и одбиено во случаи кога тоа е правно и законски дозволено.

Право на бришење

Во одредени околности, вие сте овластени да побарате да ги „избришеме“ Вашите лични податоци. На пример, ова право го имате  во следниве случаи:

• Повеќе не ни требаат Вашите податоци за целта за која првично биле собирани;

• Ја повлекувате  согласноста што ни ја имате  дадено за обработка на Вашите лични податоци и нема друга правна основа за продолжување на обработката на Вашите лични податоци

• Податоците биле обработени без валидна правна основа;

• Потребно е бришење на податоците  за да се усогласат со нашите обврски согласно законот; или

• Вие се спротивставувате на обработката на лични податоци и не можеме да докажеме дека постои легитимна правна основа што ги надминува вашите права и интереси врз основа на кои би биле овластени да продолжиме со обработка на вашите лични податоци

Во одредени случаи овластени сме да го одбиеме Вашето барање за бришење податоци ,а во таквите  случаи детално ќе Ви објасниме зошто истото го одбиваме.

Право на ограничување на обработката

Во одредени околности, имате право да побарате да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци, на пример, во случај да се оспори  точноста на личните информации што ги чуваме за Вас или ако се спротивставувате на обработката на Вашите лични податоци врз основа на нашиот легитимен интерес. Ако ги споделиме Вашите лични податоци со трети лица, ќе Ве известиме за ограничувањето на обработката. Се разбира, ние ќе ве известиме за  било какво прекинување на ограничувањата во  обработка на вашите лични податоци.

Право на корекција

Вие имате право да побарате корекција на сите неточни или нецелосни информации што ги имаме за вас. Вие сте исто така овластени да барате информации за третите лица на кои сме ги споделиле Вашите податоци. Во случај да веруваме дека не е разумно  да постапиме по вашето барање, ние ќе ве известиме и ќе ги објасниме причините за таквата одлука.

Право на трансфер

Доколку сакате, овластени сте да побарате пренесување на вашите лични податоци на друг контролор. Ова право всушност значи дека е можно да побарате вашите лични податоци да бидат пренесени на трето лице. За да ви овозможиме да го сторите тоа, ние ќе ви доставиме информации за вас во вообичаена, електронски читлива форма, за да можете да ги  пренесувате лични податоци на трето лице. Ова право се применува ако се однесува на: (i) податоци што ги обработуваме автоматски (без човечки фактор); (ii) во случај на информација обезбедена од вас; и (iii) во случај на податоци што ги собираме и обработуваме врз основа на ваша согласност или заради исполнување на договор.

Период на задржување на вашите лични податоци

Во согласност со Вашите права , ние ќе ги чуваме податоците во согласност со релевантните прописи, при што периодите на задржување може да зависат од исполнување на некои од нашите обврски засновани на одредена регулатива.

Во секој случај, кога ќе се утврди дека повеќе не ни требаат информациите за Вас и дека законските рокови за чување на такви записи и податоци се истечени, ние ќе ги избришеме личните информации за вас.

Како можете да спречите употреба на вашите лични информации за директен маркетинг

Користење на Google Analytics

Оваа веб-страница ги користи функциите на Google Analytics за цели на веб-анализа. Добавувач е Гугл АД, 1600 Parkway Mountain View амфитеатар, Калифорнија 94043, САД.

Google Analytics користи колачиња.

Кога ја посетувате оваа веб-страница, колачињата се користат за генерирање податоци што Google ги собира и ги обработува. Можете да го спречите ова со преземање и инсталирање додаток на прелистувач достапен на следниот линк: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en_US

За повеќе информации во врска со обработката на корисничките податоци во Google Analytics, видете ја Политиката за приватност на Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_US

Промотивни понуди доставени по е-пошта (Билтен за е-пошта)

Можете да се претплатите на нашиот билтен преку нашата веб-страница. За ова ни треба вашата адреса за е-пошта и вашата изјава дека го прифаќате билтенот. Ние обработуваме и користиме дополнителни информации за компанијата, адреса и области од интерес за да ги испратиме бараните информации. Тие нема да бидат предадени на трети лица.

Можете да ја одбиете вашата согласност за складирање на податоци, употреба на вашата e-mail адреса за потреба за доставување на билтенот во секое време - можете да го сторите тоа преку врската во индивидуалниот билтен за е-пошта или преку директен контакт на support@polleosport.mk Во овој случај, ние веднаш ќе ги избришеме информациите за испорака на вашиот билтен.

Ние го користиме системот MailChimp (заштитен знак на Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, USA) за дистрибуција на билтенот. MailChimp е прилагоден на договорот за заштита на податоците на „Штит на приватноста“ и мора да биде во согласност со правилата за приватност на ЕУ. Политика за приватност на MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ ќе ги користи вашите информации само за целите на испорака на билтен, проценка на времето за испорака и подобрување на услугата. MailChimp нема да Ве контактира директно или да ги користи вашите информации. Тие нема да бидат предадени на трети лица. Во овој процес, информациите за вашиот Интернет прелистувач, вашата IP адреса и вашата локација ќе бидат испратени до MailChimp.

Пријавeте се за билтен

И добијте ги најновите информации, промоции и попусти.

Внесете го вашиот емаил

American Express Diners Maestro MasterCard Visa TLS 1.2 secured
Софтверот за продавницата © Polleo Sport 2018